<< Vikingship index "Saga Oseberg" - kopi av Osebergskipet
"Saga Oseberg" - a full scale replica of the Oseberg Viking ship
 
Index Kvalsund Oseberg Gokstad Tune Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos


Saga Oseberg under Råseilseminaret 2013 i Tønsberg. My video of Saga Oseberg under the Square Rig Sailing Seminar in 2013.

Saga Oseberg ved kai i Tønsberg 2012.

'Saga Oseberg' for seil under Råseilseminaret 2013. 'Saga Oseberg' with her woolen sail of 2/2 twill.

'Saga Oseberg' kopi av Osebergskipet

'Saga Oseberg' er en fullskala kopi av Osebergskipet fra år 820 e.Kr. Kopien ble bygget etter reviderte tegninger av Osebergskipet i kjølvannet av scanningsprosjektet av Osebergskipet ved Vikingskiphuset i 2005. I de nye tegningene er skroget lagt ut noe mer i forskipet og kjølen har fått en mer markert kjølbukt enn tidligere, blant annet for å rette opp feil i tidligere tegninger og for å forbedre innløpet i skroget i forhold til tidligere replikaer av Osebergskipet.

Byggearbeidet kom i gang i Tønsberg i 2010 under ledelse av båtbygger Geir Røvik, og ble organisert gjennom Stiftelsen Nytt Osebergskip (SNOS). Som i originalskipet, er bordgangene laget av kløyvet og tilhugde eikeplanker som er surret til spantene med strimler av hvalbarder. Seilet er sydd av vadmel som er vevet for hånd i 2/2 batavia kypert (to tråder over og to tråder under) av Tekstilgruppa til SNOS. Seilet er på 82 kvm og ble sydd av Frode Bjøru ved Seglloftet Jøa. Utskjæringene på stavnene er gjort av Jay Haavik fra Seattle.

Osebergskipet ble sjøsatt i juni 2012 og stod sentralt under Råseilseminaret 2013, der ulike vendingsstrategier ble prøvd ut i samseiling med Gaia.
SNOS er i full gang med å bygge en kopi av Klåstadskipet, et noe yngre funnenn Osebergskipet og som tolkes som et lasteskip som forliste innerst i Viksfjorden i Tjølling rundt år 1000.

Saga Oseberg driftes av Stiftelsen Nytt Osebergskip i Tønsberg: osebergvikingskip.no
De har også en stor og aktiv side på
facebook.

Les mer her om det unike Osebergskipet >>

'Saga Oseberg' - replica of the Oseberg ship

'Saga Oseberg' is a full scale replica of the 21.6 m long Oseberg ship from 820 AD. The replica was built in the city of Tønsberg in 2010-2012 using ancient crafting procedures and reconstructed tools from the Viking Age by a mixed group of professional crafters and volunteers, led by ship builder Geir Røvik. The ship strakes are fashioned from oak logs that are split manually with axes and wedges. The strakes are lashed to the ribs with whale baleen as in the old ship. The square sail is 82 m2 and is sewn from hand woven 2/2 twill by sail maker Frode Bjøru. The carvings on the stem and stern are made by Jay Haavik from the US.

'Saga Oseberg' was sea launched and named in June 2012, and has the central town of Tønsberg as its base. The foundation 'Stiftelsen Nytt Osebergskip' operates the ship in the summer season and are also active on building a replica of the younger Klåstad ship.

Today Saga Oseberg is sailed by the SNOS boat guild in the city of Tønsberg, Norway: osebergvikingskip.no
They are also active on
facebook.

Read more on my page about the unique Oseberg ship find >>

Heim - home

Copyright 2015 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no