Vikingskip.com Vikingknarren - vikingenes handelsskip
The Viking Knarr - Skuldelev wreck 1, Denmark
 
Index Kvalsund Oseberg Gokstad Tune Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

Viking knarr

Vraket av knarren fra Skuldelev slik det er utstilt i Vikingeskibsmuseet i Roskilde i Danmark.
The reconstructed hull of the viking knarr from Skuldelev in the Viking ship Museum in Roskilde, Denmark.

Knarr

Vikingknarren fra Skuldelev i Danmark

Knarren (gn. knarr eller knòrr) var brukt som krigsskip i begynnelsen av vikingtiden. Knarrer med utskårne stavner og dragehoder var bl.a. med i slaget ved Hafrsfjord i Rogaland i 872 e.Kr.Utover i vikingtiden, fra midten av 900-tallet, ser det ut til at knarrene ble utviklet til å bli et mer rendyrket handelsskip, kaupskip. Det var svært sjødyktig, solid bygd og med stor lasteevne i forhold til størrelsen. Det ble brukt på handelsreiser, i kystfart og over storhavet til landene i vesterled - Island, Grønland og Vinland. Det ble også brukt i krigsflåtene som forsyningsskip med utstyr og proviant for de større langskipene.

Skroget til knarrene er langt kraftigere og mer rundbuket enn på de lettbygde langskipene. Lasterommet, klofarommet, var midtskips, mens det var noen få årepar forut og akter. Masten kunne ikke tas ned og stavnene moderat høye, trolig uten utsmykning eller dragehoder. Skroget til knarren fra Skuldelev er svært spesielt i profilen, da det er dobbelt konkavt i innløpet. Forut i skroget er det en kraftig treblokk på hver side som støttet beitåsen (gn. beitiàss) som spilte ut seilet framme under kryssing (beiting).

Skipet på bildene ble funnet på bunnen av Roskilde fjord i Danmark. Funnstedet heter Skuldelev, der fjorden er svært smal. Skipet var senket med overlegg sammen med flere andre skip, og utgjorde en seilsperring mot fiendtlige skip.

Knarren er bygd i furuplanker, et treslag som det finnes lite av i Danmark. Mest sannsynlig er skipet bygget på Vestlandet i Norge, trolig i eller nær Sognefjorden. Få tenker over at skipet sannsynligvis er norsk. Men det er faktisk vårt "fjerde" vikingskip, selv om det er funnet og utstilt i Danmark. All ære til danskene for at de fant skipet og tok vare på det!

Materialer: furu, lind og eik
Lengde: 16,5 m
Bredde: 4,5 m
Dypgående: 0,6 m tom, 1,3 m fullastet
Deplasement: 34 tonn
Lasteevne: ca 22 tonn
Seglareal: ca 85 m
2
Mannskap: 5-8 mann
Snitt fart: 5 - 6 knop
Maks. fart: omkring 13 knop
Originalen bygd kring 1030 eller litt senere
Byggestad: Sognefjorden, Norge

Flere kopier er bygd i vår tid. Den mest berømte er nok Saga Siglar som ble bygd på Bjørkedalen i 1983, og ble seilt rundt jorda av Ragnar Thorset. Borgundknarren er en annen kopi. Vikingeskibsmuseets egen kopi heter Ottar.

Kilder/Sources:
1.
Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

The Viking knarr from Skuldelev

The knarr was the merchant ship of the viking age, with few pairs of oars, a cargo room amidships and a permanently raised mast.

Materials: pine, (lind) and oak
Length: 16,5 m
Width: 4,5 m
Draft: 0,6 m tom, 1,3 m fullastet
Deplacement: 34 tonn
Cargo: ca 22 tonn
Sail area: ca 85 m
2
Crew: 5-8 men
Cruising speedt: 5 - 6 knots
Max. speed: about 13 knots
The ship is built around 1030 AD
Building site: Western Norway, probably in the Sognefjord.

Heim - home

Last update 16-02-2009. Photos and text copyright © 2006 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no