Vikingskip.com Bryggeskipet - The Bryggen ship
Bergen, Norge
 
Index Kvalsund Oseberg Gokstad Tune Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

Copyright 2004 Jørn Olav Løset

Rekonstruert seksjon av midtpartiet på Brygge-skipet. De mørke delene er originale.
Reconstructed part of the mid section of the Bryggen ship. The darker parts are from the original ship.

Copyright 2004 Jørn Olav Løset

Bryggeskipet sett i en annen vinkel. Mastebunnen støttes av to spesielt kraftige bjelker lagt på tvers av skipet.
The Bryggen ship photographed from another angle.

Snitt av Bryggeskipet sammenlignet med Gokstadskipet og det svenske middelalderskipet Kalmar 1 fra 1300-tallet. Målestokkene er innbyrdes like.
The Bryggen ship in comparison to the Gokstad ship and the medieval ship Kalmar 1 from Sweden.

Bryggeskipet i Bergen

Under utgravningene etter en brann på Bryggen i Bergen ble det gjort omfattende arkeologiske utgravninger av branntomta. I de nederste og eldste lagene fant man rester av hus der en del av bygningsdelene var gjenbrukte deler fra et stort skip. Utgravningene var svært omfattende og varte i flere tiår etter brannen i 1955. Professor Arne Emil Christensen ledet de avsluttende utgravningene og foresto tolkningen av skipsfunnet, som lenge var antatt å ha vært to store skip.
Nitid gransking og rekonstruksjoner har konkludert med at skipet er fra rundt 1180. En dendrodatering peker mot 1188 som byggeår, noe som utelukker at Bryggeskipet er identisk med Mariasuden fra 1184. Likevel kan Bryggeskipet ha vært i kongelig eie, under kong Sverre, da det er overkant stort til å ha vært operert av vanlige kjøpmenn.

Det store skipet fra Bryggen, etterhvert kalt "Bryggeskipet", har utvilsomt vært stort, med grove spant og tverrbeter i to nivåer. Skipet kan dermed ha hatt et lasterom under vanlig dekksnivå. Beteendene midtskips har stukket ut gjennom skipssiden, innflet i hakk i skipsbordene, omtrent som betehoder i et grindverksbygg. Bredden var 9-10 m og lengden minst 30 m, kanskje opp mot 40 m. Skroget har vært relativt flatbunnet og med stor lasteevne. Kjølen synes påfallende grunn. Kanskje har den vært påsatt en ekstra stråkjøl for økt slitestyrke og stabilitet?
Mye tyder på at skipet har vært et havskip av typen "busse". Muligens har lengden vært ennå større, kanskje 40 m eller mer. Kan hende var Ormen Lange ikke helt ulik dette skipet i den indre konstruksjonen. Tross sin størrelse, er dette skipet likevel ikke nevnt i sagaene.
Dateringen av Brygge-skipet viser at det ikke kan betraktes som et ekte vikingskip, men en viderføring av den norrøne båtbyggertradisjonen inn i tidlig middelalder. På 1300-tallet ble skipstypen utkonkurrert av de hanseatiske koggene. Tidlige klinkbygde kogger fra 1200-tallet kan endog ha vært bygd med fartøy som Bryggeskipet som forbilde. Også andre store skipsdeler ble oppdaget under utgravningene, blant annet en fire meter lang stokk som har vært gangspillet på et stort skip, og muligens det samme skipet.

Den rekonstruerte seksjonen av Bryggeskipet er utstilt i Bryggens museum i Bergen. Museet ligger i enden av Bryggen midt i Bergen sentrum, og har åpent alle dager hele året gjennom.

The Bryggen ship

The remains of a large ship of about 30 m length and 9 - 10 m width was found as reused materials in houses during excavations after a fire at Bryggen i Bergen, Norway. The ship is dates to the late 13th century AD.

The reused ship timbers revealed that the ship undoubtly had been large and sturdy compared to the light and swift longships of the Viking age. The mast partner was made from two transverse beams that rested over a rugged longitudinal keelson. The strakes were made from pine and secured with iron rivets. The composite frames were made from floortimbers and very sturdy knees and futtocks. Crossbeams were fitted in two levels to form a enclosed cargo space below the upper flooring planks. The crossbeam heads penetrated the ship wall above the water line and were locked on the outside by notches in the strakes. The flat bottomes hull and the overall construction indicates that the ship was a large cargo ship. It was most likely too large to operate for a single merchant, and may have been owned by cooperation of merchants or been part of a royal fleet. Prof. emeritus Arne Emil Chistensen has reconstructed the ship to a length of at least 30 m, possibly 40 m, with a beam of about 9 m.

The mid-section of the ship is reassembled and reconstructed and is exhibited in the Bryggens museum i Bergen in the city of Bergen, western Norway.

Brygge means dock or quay in English, and is related to the German word "Brücke" and English "bridge".

Brannen i 1955 filmet av Halfdan Waaler. Fra bt.no (embedding tillatt).

Til toppen Heim - home

Copyright 2004 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no