<< Vikingship index Halsnøybåten, Norge - 400-tallet
The Halsnøy boat, western Norway - ca. 400 AD
 
Index Kvalsund Oseberg Gokstad Tune Skuldelev 1 knarr Skuldelev 2 longship Bryggen ship Norse ship building Viking ship classes Saga ships Videos

Copyright J.O. Løset

Bordgang fra Halsnøybåten med surringsklamper og rester av drevet.
Strake with cleats from the Halsenøy boat. Note the caulking made from voven wool.

Fragment av bordgang. Det ser ut til at dette er en bordende med brunfelling mot en av stavnene. Der er igjen en rest av ulldrevet, som ser ut til å være et vevet stoff, muligens vadmel. Parvise hull for saumen er også synlige. Bordbiten er rundt 25 cm lang. Vinkelen på brunfellingen (brun = kant) viser at båten har hatt stavner av krumvokst virke, muligens av samme type som Gokstadfæringen. Vinklene og buen antyder stavnformen.

Fragment of a strake. Most likely is this one of the strake ends where is meets the stern or stem. The lower part is slanted to fit the stern. Part of the woolen profing is visible. The small holes whiach appears in pairs were holes for the seam holding the strakes together. The seam was probably made of bast.

Diagonale årringer i bord fra Halsnøybåten. Grafikk etter foto av S.Skare.
Diagonal annual rings in one of the strakes.

Halsnøybåten replika, photo copyright S. Dale.

Fullskala kopi av Halsnøybåten bygd av Knut Sørnes i 2007.
Kopien er utstilt i
Hordamuseet. Foto ved Stein Dale, med tillatelse.
Full scale replica of the sewn Halsnøy boat, built in 2007 by Knut Sørnes.

Halsnøy boat interior, photo copyright S. Dale

De surrede spantene og saumen i Halsnøybåt kopien. Foto ved Stein Dale, med tillatelse.
Kopien måler 5,45 m og er 120 cm bred.

Stavnen i replikaen har horisontal skaring. Foto ved Stein Dale, med tillatelse.

Halsnøybåten

Båten ble funnet i Øvre Tofte, Halsnøy, Kvinnherad, Hordaland av Johannes J. Tofte i 1896. Båten har et enkelt sydd skrog i furu. Funnet er C14-datert til 400-tallet (390 - 535).

Båten har mye felles med Nydambåten. Den ble funnet i en myr, men var svært ødelagt. Kun et par bord, en keip og eit spant ble tatt vare på. Båten har vært en robåt med bredt bunnbord av furu og to omfar bord på hver side. Surrede klamper for spantene, med surringer av vidjer (tynne trerøtter). Sidebordene er sydd med snor av lindebast, med to hull for hvert "sting" i saumen og 4 - 5 cm mellom hvert sting. Hullene er ca 2 mm i diameter, og det er funnet rester av trekiler som har stått som plugger i saumhullene. Dette har både tettet saumen og bidratt til å holde bordene sammen. Overlappen mellom bordgangene er tettet med striper av ullstoff impregnert med tjære eller harpiks.
Det er interessant at båtbordene er tatt av kvartkløyvinger av stokken, og deretter skråhogd slik at årringene står diagonalt i bordet sett i tverrsnittet. Dette er mer arbeidskrevende enn å splitte plankene med årringene på tvers. Man antar at det er gjort med overlegg, siden skråhoggingen øker styrken mot oppsprekking når bordet belastes fra spantsurringen. Margstrålene i veden også blir stående på skrå, noe som gjør bordene tettere mot vannpress enn om årringene stod på tvers i bordet.

De få restene som er igjen av båten gjør det vanskelig å anslå båtens totallengde, men trolig har den vært en færing på rundt 17 -18 fot (5.20 m).

Båtdelene er utstilt i Bergen Sjøfartsmuseum.

Kopien ble bygd i 2007-08 av båtbygger Knut Sørnes på initiativ og oppdrag av Johannes G. Eide. Kopien er per mai 2009 utstilt i Hordamuseet. Kopien har fått keiper av eine (brake) og naturgrodde spant og stavner av svartor. Bording i furu. Det er ikke bygd fullskala kopier av eldre funn av klinkbygde båter i Norge enn denne. Kopien er basert på Berhard Færøyviks rekonstruksjon av Halsnøyfunnet.

Kilde om funnanalysene: http://www.fou.uib.no/fd/1997/f/508001/

Hordamuseet sin eldre hjemmeside.

Artikler om rekonstruksjon av Halsnøybåten:
http://www.grenda.no/nyhende/1093/
http://www.grenda.no/nyhende/1410/
http://old.kysten.no/download.asp?id=636&ext=pdf

(med gode bilder av byggeprosessen)

The Halsnøy boat, Norway

The remains of this boat was found in a marsh in Halsnøy in Hordaland, western Norway, in 1896. The boat is radiocarbondated to around 400 AD.

The boat is dated to origin from the 5th Century. Many of its construction details have great resemblance with the Nydam boat from Denmark. A wide plank formed the bottom of the hull, and two strakes were attached on each side. The boat was very damaged when it was excavated. Only a couple of strakes, one rib and one oarlock is preserved. The boat was rowed, and had no traces of mast and rig. The strakes in the hull are made from pine. The thread in the seam was bast cord, with 4- 5 cm between the stitches. The holes were ca 2 mm i diameter. Remains of small wooden plugs are found in some of the holes. Appearently plugs were used in each hole to tighten the seam. The lapstrakes were proofed with strips of wool cloth drenched in tar.
Very interesting is that the planks were taken from quarter split logs, and then chopped so that the annual rings lie diagonally in the crossection of the planks. This was probably done deliberately to make the strakes more resistant to cracking from the strain from the rib lashings. It also made the planks more watertight than if the radial rings were placed right-angled in relation to the surface.

The remains of the boat makes it difficult to estimate the overall length of the hull. But the boat was probably much like a færing of about 17-18 ft.

The original parts from the Halsnøy boat find are exhibited at the Bergen maritime museum in Bergen, Norway.

A replica was built in 2007 by boat builder Knut Sørnes. The replica is 5.45 m long and with a beam of 1.20 m.

Exhibited in the Horda museum in western Norway.

External links about the reconstruction. In Norwegian only, but the images are excellent:
http://www.grenda.no/nyhende/1093/
http://www.grenda.no/nyhende/1410/
http://old.kysten.no/download.asp?id=636&ext=pdf

Viking ship index home

Last update 02-11-2012. Photos and text copyright © 2006 Jørn Olav Løset, Norway. E-mail: joeolavl @ online.no