<< Vikingship index "Olav Tryggvason" - "Haakon Haakonsson"
2:3 Gokstadkopi bygd i Bjørkedalen, Norge 1997.
 

Sjøsetting av "Olav Tryggvason" på Bjørkedalen i Volda i 1997. Skipet er bygd etter modell av Gokstadskipet i skala 2:3. Det er 16 meter langt og har åtte par årer. Originalt hadde Gokstadskipet trolig ikke dragehode. Mester for skipet er båtbygger Jakob Helset. Skipet ble bygget til 1000-års jubileet til Trondheim by i 1997 og solgt dit. Det fikk navn etter kong Olav Tryggvason, som regjerte i 995 - 1000. Kong Olav Tryggvason var forøvrig den kongen som fikk bygd det mest berømte av alle sagatiden skip, nemlig "ormen Lange". Han falt under det berømte slaget ved Svolder.

I 2003 ble "Olav Tryggvason" solgt videre til en gruppe entusiaster i Bergen. Det fikk nytt navn; "Haakon Haakonsson" etter kong Haakon Haakonsson (1204 - 63). Skipet er fortsatt i full drift av eierforeningen i Bergen. De bruker skipet aktivt og er med på mange tokt og arrangementer. De har nettside Forening Langskipet Haakon Haakonsson. De bruker også kjælenavnet "store Haakon" om skipet sitt.

The photo above shows the sea launch of "Olav Tryggvason" in Bjørkedalen in Norway in the spring of 1997. The ship is a downscaled replica of the historic viking ship found at Gokstad, Norway. The ship is built of pine in scale 2:3 by Jakob Helset from Bjørkedalen. Its overall length is 16 m (48 ft.), and was later equipped with mast and sail. It is equipped with 16 pairs of oars. The ship was built to the 1000 year celebration of Trondheim city in 1997. It got its name after the norse king Olav Tryggvason whom according to the norse saga was the founder of Trondheim. King Olav was killed a couple years later in the famous battle of Svolder island, where his longship "Ormen Lange" ("The Long Serpent") played a major role.

Langskipet Haakon Haakonsson, foto Jørn Løset.

Same viking ship, new name; Haakon Haakonsson at the quay in Bergen in the fall of 2008.

In november 2003 the ship was sold to a viking guild in the city of Bergen in western Norway. It was renamed to the longship "Haakon Hakonsson" after the medieval norse king Haakon Haakonsson. The ship is kept fully operative by the boat guild in Bergen, and they participate in viking festivals both in Norway and abroad. The have a website telling about their activities: the Haakon Haakonsson longship.

Vakre dragehoder.
From the sea launch seremony in Bjørkedalen.
Sjelden ser man fire slike skip!
A rare sight: four viking ships.
Skipsbyggeren selv: Jakob Helset.
Ship builder Jakob Helset.

Til toppen : Heim - home

Copyright 2004 Jørn Olav Løset. E-mail: joeolavl @ online.no